Blue Flower

Moderní terapeutické možnosti zahrnují lokální imunomodulátory, analogy vitaminu D3, léčbu excimerovým laserem a chirurgické řešení pomocí transplantace aktivních melanocytů (11). Cílené ošetření excimerovým laserem 308nm je schopné indukovat repigmentaci, ačkoli vyžaduje u většiny pacientů delší intervenci.
Výhody léčby excimerovým laserem kopírují pozitiva zahrnující léčbu psoriázy, které se týkají komfortu pro pacienta a rychlosti ošetření. Stejně jako u lupénky nezatěžuje laserová terapie zdravou okolní tkáň, a je tedy možné využít vyšší terapeutické dávky energie. Ošetření je rychlé, vzhledem k technickým možnostem nových excimerových laserů XTRAC – Velocity (4).

Nejlepší výsledky jsou dosahovány v léčbě centrálních oblastí těla, jako je obličej, krk a trup, a to v režimu ošetření třikrát týdně. Léčba distálních částí je stále předmětem dalšího klinického výzkumu. Odpověď kůže v těchto lokalizacích je pomalejší a vyžaduje dlouhodobou spolupráci pacienta (12)

Pilotní studie ukazovaly částečné zlepšení pigmentace v místě již po šestém ošetření u 57% ložisek a repigmentaci u 82% lézí po 12 ošetření (13). Nedávná retrospektivní studie 97 pacientů s celkovým počtem 221 lézí vitiliga potvrzuje, že 50,6% dosáhlo repigmentace 75% a více. 25,5% lézí bylo dokonce zcela repigmentováno a 64,3% vykazovalo 50% repigmentace. Autoři studie zároveň poukazují na skutečnost, že obličejové léze reagují na excimerovou léčbu nejlépe (10). Příkladem repigmentace rozsáhlého vitiliga v obličeji je progres u pacientky na obrázku 3.Vitiligo na zádové oblasti a jeho repigmentaci potom vidíme na obrázku 4.