Blue Flower

Příznaky alopecie:

  • vypadávání vlasů
  • plešatost
  • vykřičníkové vlasy
  • šupiny na kůži

Popis alopecie

Pojem alopecie vyjadřuje ohraničenou ztrátu vlasů na rozdíl od efluvia, které bývá difuzní, což znamená neohraničené.
Ohraničené ztráty vlasů se dále dělí na nejizvící: alopecia areata, alopecia traumatica, alopecia areolaris specifica, alopecia mucinosa a jizvící: alopecia areata atrophicans.

Rozdíl mezi nimi spočívá v reverzibilitě, vratnosti. V případě nejizvících alopecií je naděje na úplné vyléčení a návrat růstu vlasů podstatně vyšší než u alopecií s tvorbou jizev.

Typy vlasů se během života mění. Lanugo, jemné vlásky pokrývjící hlavu plodu, se před pubertou mění na tzv. vlasy velusové, které jsou velmi jemné a nepigmentované. V období puberty se vytváří silné pigmentované vlasy zvané terminální.

Růst vlasu má tři fáze: anagenní, katagenní a telogenní. Trvání fází i počet vlasů v nich je geneticky podmíněno, což znamená, že se mezi jedinci nacházejí individuální rozdíly.

Anagenní fáze se též nazývá aktivní – růstová, jelikož vlas v tomto období roste, denně je to asi o 35 mm. Trvá tři až šest let. Za normálního stavu se v této fázi nachází 80 až 90 procent vlasů.

Katagenní fáze je přechodná, nejkratší, trvá kolem 10 dnů a nachází se v ní méně než jedno procento vlasů.

Konečná fáze, telogenní, je fází klidovou. Po jejím uplynutí (cca 3 měsíce) vlas vypadne.
Nejen vlas, ale i vlasový folikul má v každé z fází svůj charakteristický vzhled. Tzv. trichogramumožňuje posouzení struktury, tvaru a kvality vlasu. Využívá se při diagnostice chorob vlasů a při zjišťování příčin vypadávání vlasů.

Nejizvící alopecie

Nejrozšířenějším typem alopecie je alopecia areata. Svůj původ může mít takřka kdekoliv, nejčastěji jí předchází virové infekce nebo záněty, může být ale i projevem jiného, většinou autoimunitního, onemocnění.

Definujeme ji jako ohraničenou, rychlou ale reverzibilní, kompletní ztrátu vlasů v daném místě.

Pokud alopecie vzniká v místě opakovaného tahu, tlaku, pod těsnými těžkými pokrývkami hlavy, tahem za vlasy působením různých ozdob a účesů, následkem traumat po masážích, kosmetických výkonech ale i po intenzivním plavání, mluvíme o alopecii traumatické.

Jiným typem alopecie je alopecia areolaris specifica, která doprovází pozdní období druhého stadia syfilis.

Příznaky a popis nejizvící alopecie

Ohraničená ztráta vlasů typu alopecie areaty se vyznačuje okrouhlými lysými ložisky. Zpočátku jsou rozmístěna samostatně, později splývají. Na jejich okrajích jsou vidět tzv. vykřičníkové vlasy, to znamená vlasy zkrácené a ztenčené. Vykřičníkové vlasy svědčí pro aktivitu onemocnění. Jejich vlasové kořínky jsou telogenního typu. Kůže je v rozsahu ložisek jemná, hladká, bez šupin a bez známek zánětu.

Vlasy mohou vypadnout na celé hlavě a potom se jedná o alopecii totalis. Alopecia universalis se týká vypadávání vlasů na celém těle.
Zvláštní formou alopecie je ofiáza. Při ní se alopetická ložiska tvoří na okraji vlasové části hlavy. Proces začíná na šíji, pokračuje na spáncích , následuje čelo a nakonec zůstává chomáč vlasů pouze na temeni hlavy. Ofiáza bývá sdružena s atopií (například atopický ekzém) a dalšími kožními, převážně autoimunitními, onemocněními.
Dále se objevuje jemné dolíčkování kůže nebo rýhy na nehtech. Alopecia areolaris specifca, která se objevuje u druhého stadia syfilis, se vyznačuje drobnými ložisky nejčastěji v zátylku. Později tato ložiska zarůstají normálně pigmentovanámi vlasy na rozdíl od alopecie areaty, kde následující vlas pigmentaci nemá.

Vyšetření nejizvící alopecie lopecia areata se diagnostikuje prevažně dle klinického obrazu. Dále se dělá vyšetření trichogramu, jež doloží patologicky změněnou strukturu vlasu v okraji ložisek. V séru pacienta (z normálního krevního odběru) se stanoví zvýšená hodnota IgE. Jedná se o protilátky, které potvrzují zánětlivý proces typu atopie.

Léčba nejizvící alopecie

Kauzální terapie, která by řešila definitivně příčinu i následky onemocnění, zatím neexistuje. S příznivým efektem se setkáváme u užívání lokálních kortikosteroidů. Obzvláště u rychle se zhorčujících stavů se osvědčila celková aplikace kotrikosteroidů po dobu týdnů až měsíců. Po ukončení léčby ale dochází k opětovnému návratu onemocnění.
V současné době se zkoušejí účinky retinoidů (deriváty vitaminu A), minoxidil, cignolin, difencpiron a UV záření typu A – terapie zvaná PUVA.

U dvou třetin pacientů dochází během jednoho roku k úpravě. Nemocní s atopickým exémem jsou na tom hůře, onemocnění probíhá chronicky, to znamená, že se po nějaké době vrací. Prognóza ofiázy a rozsáhlých forem není příznivá, hrozí trvalá ztráta vlasů.

Před léčbou a po léčběLéčba alopecie excimerovým laserem 308nm - nová naděje pro pacienty
Excimerový laser patří mezi relativně nové formy ošetření. Je součástí UVB terapie, která se historicky stále více specializovala na využití úzkého pásma paprsků.
Excimerový laser produkuje monochromatický světelný paprsek vlnové délky 308 nm. Tato vlnová délka se osvědčila především v léčbě psoriázy a vitiliga či leukodermy.
Nově se však s úspěchem využívá v léčbě atopické nebo seborrhoické dermatitidy, alopecie areaty, ale i akné. Excimerovým laserem lze výrazně zlepšit vzhled jizev a strií.
Použití této vysoce specifické laserové fototerapie se bude nadále v dermatologické praxi zvyšovat, neboť narůstá počet fotosenzitivních dermatóz.
Již nyní se těší zájmu světových dermatologů a rovněž je předmětem řady výzkumů, z nichž některé jsou zmíněny v tomto článku.